Inovativní vzdělávací program pro farmaceutické pracovníky

OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost

7.3. Další vzdělávání

7.3.2. Podpora nabídky dalšího vzdělávání

 

„INOVATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO FARMACEUTICKÉ PRACOVNÍKY“
CZ.1.07/3.2.04/04.0035

CISTRONICA a.s.

Tento projekt je financován z GG OP VK Jihomoravského kraje

Cíle projektu
Charakteristika projektu
Harmonogram projektu
Klíčové aktivity projektu

E-learningové prostředí - nabídka kurzů
Aktuální seminář pilotního ověření vzdělávacího programu

© 2013 CISTRONICA, a.s. Všechna práva vyhrazena.