Cíle projektu

OPVK

Název projektu: INOVATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO FARMACEUTICKÉ PRACOVNÍKY“

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0035

CISTRONICA, a.s.

Předkládaný projekt patří do hlavní podporované aktivity č. 2 - Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.

Projekt přispívá k rozšíření a prohloubení vzdělávací nabídky a ke zvýšení kvality dalšího vzdělávání pro cílové skupiny z Jihomoravského kraje prostřednictvím:

 • rozvoje nabídky dalšího vzdělávání směřujícího ke konkurenceschopnosti
 • vytváření vzdělávací nabídky v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů
 • tvorby e-learningových i prezenčních vzdělávacích a metodických materiálů pro kurzy dalšího vzdělávání

Hlavním cílem projektu je vytvořit a pilotně ověřit 10 vzdělávacích programů dalšího vzdělávání plně odpovídajících aktuálním potřebám cílových skupin - farmaceutům a farmaceutickým asistentům z Jihomoravského kraje.

Specifické cíle projektu:

 • připravit lektory v oblasti práce s e-learningem - realizovat seminář pro 10 osob
 • vytvořit učební osnovy pro 10 nových vzdělávacích programů
 • vytvořit 7 šablon pro vzdělávací a metodické materiály
 • vytvořit všechny vzdělávací a metodické materiály pro e-learningovou i prezenční část 10 vzdělávacích programů
 • zapracovat připomínky metodika do těchto vzdělávacích programů
 • vložit vzdělávací a metodické materiály v elektronické podobě do funkčního e-learningového prostředí
 • pilotně ověřit vytvořené vzdělávací programy - 100 podpořených osob
 • zapracovat připomínky z pilotáže a dokončit tak tvorbu vzdělávacích programů

© 2013 CISTRONICA, a.s. Všechna práva vyhrazena.