Naši lektoři

Mgr. Vratislav Kovář, Ph.D.

Specializace: Psychologie | Koučování | Psychoterapie | Výcvik | Management

Absolvoval vědeckou výchovu v oboru psychologie a obhájil disertační práci se zaměřením na metody aplikované sociální psychologie. Dále absolvoval na Masarykově univerzitě dvouleté postgraduální studium v oboru psychologie

Jčlenem odborných psychologických společností a asociací: Českomoravská psychologická společnost, Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska.

Pracoval jako učitel psychologie a nyní se zabývá psychodiagnostikou, poradenstvím, koučováním, vzdělávacími aktivitami a rozvojovými programy a provozuje také psychoterapeutickou praxi. Odborné výcviky a kurzy jsou zaměřeny na: Výcvik systemické psychoterapie, Výcvik koučování a systemického managementu atd.

MUDr. Dana Maňasková

Specializace: Výživa | Celiakie | Genetika 

© 2013 CISTRONICA, a.s. Všechna práva vyhrazena.