Celoživotní vzdělávání

Celoživotní profesní vzdělávání je klíčové pro udržení vysoké odborné úrovně, což má zásadní dopad na kvalitu poskytovaných služeb klientům, resp. pacientům.

Cistronica, a.s. pomocí projektu OPVK spolufinancovaného z evropských fondů, MŠMT a Jihomoravského kraje připravila soubor vzdělávacího cyklu celoživotního vzdělávání pro farmaceuty a farmaceutické asistenty, které již během pilotního ověření získalo bodové hodnocení z Lékárnické komory.

V rámci celoživotního vzdělávání budeme nadále rozvíjet tuto činnost také směrem k jiným odborným profesím, jakými jsou např. lékaři, laboranti apod.

Kromě vzdělávacích programů pro farmaceutické pracovníky se zaměřujeme také na semináře k regulaci zdravotnických prostředků, výkladu správné distribuční a dovozní praxe, koučování, výživu, poradenství a odborná školení pro lékaře (genetika, celiakie, močové infekce apod.)

V roce 2015 je zásadní pro celou řadu výrobců, dovozců a distributorů zdravotnických prostředků, neboť 1. dubna vešel v účinnost nový zákon o zdravotnických prostředcích, který upravuje celou řadu povinností dotčených stran, ale také ustanovuje nový dozorový orgán, odlišný způsob notifikace zdraovtnických prostředků a registrace výrobců, dovozců a distributorů.

© 2013 CISTRONICA, a.s. Všechna práva vyhrazena.