Charakteristika projektu

OPVK

Název projektu: INOVATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO FARMACEUTICKÉ PRACOVNÍKY“

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0035

CISTRONICA, a.s.

Základní charakteristika projektu

Projekt přispívá k rozšíření, prohloubení a zvýšení kvality nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji.

Hlavním cílem projektu je vytvořit a pilotně ověřit 10 inovativních vzdělávacích programů pro účastníky dalšího vzdělávání.

Cílovými skupinami projektu jsou účastníci dalšího vzdělávání z Jihomoravského kraje - farmaceuti a farmaceutičtí asistenti. Pilotního ověřování vzdělávacích programů se zúčastní 100 osob. Cílovou skupinou projektu je také 10 lektorů dalšího vzdělávání, kteří budou následně vzdělávací programy tvořit a pilotovat.

Financování projektu

Projekt je financován z operačního programu CZ.1.07 – Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo prioritní osy 7.3, číslo oblasti podpory 7.3.2. – podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Projekt je realizován v rámci výzvy Jihomoravského kraje, výzva č. 4 pro GP – oblast podpory 3.2.

Termín realizace: březen 2013 – únor 2014

Délka trvání projektu: 12 měsíců

© 2013 CISTRONICA, a.s. Všechna práva vyhrazena.