Klíčové aktivity projektu

1. TVORBA INOVATIVNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Tato klíčová aktivita je zaměřena na tvorbu inovativních vzdělávacích programů pro farmaceuty a farmaceutické asistenty, zejména na tvorbu obsahu jednotlivých lekcí a příslušných vzdělávacích materiálů. Vzdělávací programy budou realizovány kombinací e-learningové a prezenční výuky. Vzdělávací materiály (tzv. studijní opory) vytvořené pro e-learningovou část vzdělávacích programů budou zčásti upraveny do multimediální podoby a všechny budou vloženy do e-learningového prostředí, další vzdělávací materiály pak budou připraveny pro využití během prezenční výuky.

Budou vytvořeny tyto vzdělávací programy:

 1. Metabolizmus léčiv a detoxikační mechanizmy člověka
 2. Základy molekulární biologie a DNA diagnostiky pro farmaceuty
 3. Molekulární psychiatrie
 4. Močové infekce – diagnostika a léčba
 5. Celiakie a laktózová intolerance
 6. Zásady správné výživy na základě nejnovějších poznatků
 7. Trombotické stavy
 8. Současná legislativa zdravotnických prostředků in vitro
 9. Nové léčebné postupy a nová farmaka v léčbě schizofrenie a deprese
 10. Koučink pro farmaceuty

2. PILOTNÍ OVĚŘENÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Druhou klíčovou aktivitou projektu bude pilotní ověření vytvořených inovativních vzdělávacích programů. Půjde o komplexní ověření koncepce a organizačního zajištění vzdělávacích programů v podobě, v jaké budou následně nabízeny cílovým skupinám, ale také o ověřování kvality a vhodnosti jednotlivých vzdělávacích a metodických materiálů pro cílové skupiny. Na základě zkušeností z tohoto pilotního ověřování budou vzdělávací programy a vzdělávací a metodické materiály upraveny lektory do své finální podoby.

Je nutné ověřit:

 • koncepční, obsahové a metodologické aspekty
 • technické aspekty (např. funkčnost e-learningového prostředí při reálném zatížení)
 • organizační aspekty

Tato klíčová aktivita je zaměřena na horizontální témata „rovné příležitosti“ a „udržitelný rozvoj“.

© 2013 CISTRONICA, a.s. Všechna práva vyhrazena.