Naši lektoři

Dr. Ing. Tomáš Honc

Specializace: Právo | Správní právo | Zdravotnické prostředky | SÚKL 

Zabývá se problematikou technické legislativy výrobků zdravotnických prostředků včetně posuzování shody a ochrany spotřebitele více jak 20 let, kromě toho má praxi v oblasti technické normalizace a ochrany duševního a průmyslového vlastnictví. Zkušenosti a znalosti předmětné problematiky vychází z důkladných teoretických základů, mj. z akademického prostředí ve Velké Británii v rámci Ph.D. studia, a zejména jsou prověřeny mnohaletou praxí vedoucího specialisty ve výrobním podniku nadnárodního koncernu z oblasti zdravotnických prostředků.

Je autorem více než 150 odborných článků, vedl desítky celodenních seminářů, v minulosti školil zástupce České obchodní inspekce a Ministerstva zdravotnictví ČR, je znalcem České společnosti pro sterilizaci a členem technické normalizační komise pro zdravotnické prostředky.

V současnosti se zabývá poradenskou a konzultační činností včetně přípravy a tvorby odborné dokumentace a expertních zpráv, široce publikuje a vede celou řadu seminářů a workshopů v oblasti zdravotnických prostředků.

Mgr. Vratislav Kovář, Ph.D.

Specializace: Psychologie | Koučování | Psychoterapie | Výcvik | Management

Absolvoval vědeckou výchovu v oboru psychologie a obhájil disertační práci se zaměřením na metody aplikované sociální psychologie. Dále absolvoval na Masarykově univerzitě dvouleté postgraduální studium v oboru psychologie

Jčlenem odborných psychologických společností a asociací: Českomoravská psychologická společnost, Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska.

Pracoval jako učitel psychologie a nyní se zabývá psychodiagnostikou, poradenstvím, koučováním, vzdělávacími aktivitami a rozvojovými programy a provozuje také psychoterapeutickou praxi. Odborné výcviky a kurzy jsou zaměřeny na: Výcvik systemické psychoterapie, Výcvik koučování a systemického managementu atd.

Mgr. Dana Vránová, Ph.D.

Specializace: Výživa | Výživové poradenství | Technologie potravin | auditor ISO 9001 a 13485

MUDr. Dana Maňasková

Specializace: Výživa | Celiakie | Genetika 

© 2013 CISTRONICA, a.s. Všechna práva vyhrazena.